Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Kupującemu działającemu jako osoba fizyczna przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

  1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 22kodeksu cywilnego.

  1. Odstąpienie dokonuje Użytkownik będący konsumentem, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie może być przesłane elektronicznie na adres e-mail: dariusz.lipka@imprimus.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Sprzedającego wskazany w ustępie I punkt 1 niniejszego Regulaminu.